Podkarpacka Policja wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie realizuje działania profilaktyczne pod nazwą “Alkohol-ograniczona dostępność”. W ramach tej akcji sprawdzane są miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Alkohol stanowi szczególne zagrożenie dla młodych ludzi. Niejednokrotnie jest przyczyną wypadków, źródłem patologii społecznych i przestępczości. Dlatego ważne jest ograniczanie jego dostępności dla osób małoletnich.

W dniach 23 i 27 sierpnia, policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wspólnie z przedstawicielem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej i Komendy Powiatowej Policji w Nisku prowadzili działania na terenie powiatów kolbuszowskiego i niżańskiego. Sprawdzali placówki handlowe i lokale gastronomiczne pod kątem przestrzegania prawa wynikającego z przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W ciągu dwóch dni odwiedzili ponad 20 punktów sprzedaży alkoholu. W 4 placówkach handlowych stwierdzono brak uwidocznienia informacji o szkodliwości spożywania alkoholu.

Podczas działań policjanci prowadzili ze sprzedawcami rozmowy profilaktyczne na temat obowiązujących przepisów prawa oraz przekazywali materiały edukacyjno-informacyjne.

Działania “Alkohol-ograniczona dostępność” prowadzone są w od 23 do 29 sierpnia, przez wszystkie jednostki Policji na terenie całego województwa. Akcja realizowana jest wspólnie z przedstawicielami Miejskich i Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy wyciągane są konsekwencje prawne, a przedsiębiorcy naruszający prawo mogą stracić zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

 

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie