Powodzie zostawiły po sobie góry odpadów…

Porządki i pierwsze prace remontowe po ulewnych deszczach i nawałnicach, które nawiedziły niektóre powiaty województwa podkarpackiego spowodowały powstanie dużej ilości odpadów.

Niestety przepisy prawa nie regulują w sposób specjalny spraw związanych z zagospodarowaniem śmieci powstałych w wyniku klęsk żywiołowych. Nie określają tez roli samorządu województwa w tym zakresie, natomiast samorządy gminne mają obowiązek zapewnienia odbioru i zagospodarowania odpadów powstałych w gospodarstwach domowych. System finasowania gospodarki odpadami komunalnymi nie uwzględnia odpadów powstających w wyniku klęsk żywiołowych, gminy więc nie mają zabezpieczonych pieniędzy w budżecie na ten cel.

W związku z tym marszałek Władysław Ortyl zwrócił się do zarządzających instalacjami mogącymi przyjmować odpady z klęsk żywiołowych z prośbą
o usprawnienie przyjmowania tego rodzaju odpadów do zagospodarowania oraz o rozważenie możliwości przyjęcia tych odpadów bez pobierania opłaty od gmin i podmiotów gospodarczych za ich zagospodarowanie. Natomiast stawka za składowanie tego typu odpadów zgodnie z zapisami  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska wynosi 0 zł.

Liczymy na życzliwe podejście zarządzających tymi instalacjami. Powódź, która nas dotknęła spowodowała wielkie zniszczenia na stosunkowo małych terenach. Mamy świadomość, że liczba odpadów powstała po usuwaniu szkód jest duża i jej przyjęcie nie było planowane. Liczymy jednak na wyrozumiałość w tej trudnej chwili. Nasz Departament Ochrony Środowiska jest otwarty na wsparcie i pomoc także informacyjną dla wszystkich, którzy będą jej potrzebować – podkreśla marszałek Władysław Ortyl.

Jednocześnie Marszałek Województwa Podkarpackiego wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia środków finansowych w ramach realizowanego przez Fundusz „Ogólnopolskiego programu finasowania służb ratowniczych” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Doposażenie jednostek OSP umożliwili skuteczne działania na wypadek wystąpienia klęsk żywiołowych oraz poważnych awarii.

Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego od wystąpienia pierwszych podtopień monitoruje sytuację związaną z sytuacją powodziową w regionie. Samorząd województwa w tej trudnej sytuacji w pierwszej kolejności przekazał informację gminom na temat zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego instalacji posiadających zezwolenia na przetwarzanie odpadów
z powodzi. Na bieżąco pracownicy Oddziału Gospodarki Odpadami służą pomocą merytoryczną w rozwiązywaniu problemów dot. m. in. klasyfikacji i ewidencji odpadów powstałych w wyniku powodzi, sposobów postępowania z nimi. 2 lipca wystąpiono do gmin o przekazanie informacji nt. ilości odpadów powstałych w związku z powodzią. Większość gmin objętych powodzią nie dysponuje jeszcze takimi danymi, gdyż trwa szacowanie szkód przez rzeczoznawców i sprzątanie po powodzi.

Z informacji przekazanych tylko przez 15 gmin wynika, iż powstało już 2820 ton tych odpadów. Dane te będą w dalszym ciągu zbierane i uzupełniane.

Samorządy dostały również szczegółowe informacje nt. postępowania z odpadami z gospodarstw domowych powstającymi w związku z usuwaniem skutków powodzi. Wskazano także ścieżkę dostępu w przypadku poszukiwania podmiotów mogących transportować poszczególne rodzaje odpadów. Przekazano także informacje, iż Departament Ochrony Środowiska dysponuje informacjami nt. instalacji mogących zagospodarować odpady z infrastruktury budowlanej.

Pracownicy Departamentu Ochrony Środowiska na bieżąco informują przedsiębiorców, że w przypadku wyczerpania limitów w zakresie możliwości zagospodarowania odpadów popowodziowych należy wystąpić z wnioskiem o zmianę posiadanych decyzji administracyjnych w tym zakresie. Zmiany decyzji będą wydawane w możliwie najkrótszym terminie.

Skierowany został do gmin także komunikat dotyczący ogłoszonego przez  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie porzuconych odpadów”.

ź: Urząd Marszałkowski

fot. PBOT

Nowy dworzec otwarty

W Sędziszowie Małopolskim uroczyście otwarto nowoczesny, proekologiczny dworzec kolejowy…PKP S.A. realizuje największy w swojej historii program przebudowy dworców kolejowych. Wartość całego programu szacowana jest na około 1,672 mld złotych (stan na 1.07.2020). Większość inwestycji (około 75 proc.) zostanie sfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Oddajemy dzisiaj do użytku kolejny dworzec zrealizowany w ramach Programu Inwestycji Dworcowych. Cieszę się ze wszystkich inwestycji kolejowych, to kolejny krok na drodze do celu, którym jest bezpieczna, komfortowa i punktualna polska kolej – mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dworzec to pierwsze miejsce, którą widzą podróżni po opuszczeniu pociągu, jest to swoista wizytówka miasta, dlatego ważne jest, aby było to miejsce funkcjonalne i atrakcyjne. Nowo otwarty dworzec w Sędziszowie Małopolskim jest nowoczesny, energooszczędny, proekologiczny i, co ważne, przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Swój udział w modernizacji obiektu mają fundusze unijne, które pomagają odmieniać oblicze polskich dworców –zaznaczyła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Otwarcie dworca w Sędziszowie Małopolskim to dla nas istotne wydarzenie, gdyż dworzec w tej miejscowości był realizowany według autorskiej koncepcji PKP S.A. w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych. Są to dworce nowoczesne, ale również funkcjonalne, komfortowe, bezpieczne, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zaprojektowane z dbałością o środowisko naturalne poprzez zastosowanie energooszczędnych systemów i technologii. W województwie podkarpackim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych prace budowlane związane z przebudową dworca są prowadzone w Radymnie, a do 2023 roku zamierzamy zmodernizować dworce Rzeszów Główny, jako element Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego, Stalowa Wola Rozwadów, Czarna Tarnowska oraz Nisko – wyjaśniła Małgorzata Zielińska, członek zarządu PKP S.A.

Chciałabym serdecznie podziękować za wszystkie programy jakie przyczyniają się do rozwoju transportu w naszym województwie, które poprawiają naszą dostępność jako województwa przygranicznego. Rozwój infrastruktury kolejowej jest istotny, jest to dworzec położony na linii od Przemyśla do Krakowa, najczęściej wybierana linia przez mieszkańców naszego województwa – dodała wicemarszałek Ewa Draus

Dla Nas Sędziszowian to szczególny dzień, długo wyczekiwany oddajemy ten piękny budynek dla naszych mieszkańców. Pasażerowie będą mogli w komfortowych warunkach oczekiwać swojego transportu – podziękował w imieniu własnym i mieszkańców Burmistrz Sędziszowa Bogusław Kmieć

Dworzec w Sędziszowie Małopolskim to pierwszy z dwóch dworców w województwie podkarpackim realizowanych w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych i sześciu, które zostaną przebudowane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 w tym regionie kraju. Jest to pierwsza z PID zrealizowana inwestycja, która sfinansowana została ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. IDS-y to budynki nowoczesne, funkcjonalne oraz komfortowe. Dworzec w Sędziszowie Małopolskim został wykonany jako projekt indywidualny. Konieczność jego budowy była podyktowana zmianą lokalizacji peronów po przebudowie infrastruktury stacyjnej w ramach modernizacji linii kolejowej Kraków – Przemyśl, a także chęcią zapewnienia podróżnym miejsca oczekiwania odznaczającego się wysokim standardem wykonania, komfortem
i estetyką.

Parterowy budynek nowego dworca posiada prostą i nowoczesną bryłę składającą się z dwóch części połączonych wiatą, co sprawia że tworzą one spójną funkcjonalno-użytkową całość. Pierwsza z nich to część dworcowa przeznaczona do obsługi podróżnych, gdzie umiejscowiono poczekalnię oraz toalety ogólnodostępne. Druga to tzw. część miejska, w której znajduje się lokal przeznaczony na wynajem. Dominantą architektoniczną założenia jest wieża o wysokości nieco ponad 4 metrów, na której zamontowano wielkowymiarowy podświetlany nocą zegar. Po zachodniej stronie zlokalizowano parking składający się z 43 miejsc postojowych. Dworzec w Sędziszowie Małopolskim jest pozbawiony barier architektonicznych, dzięki czemu został w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto na dworcu wprowadzono szereg usprawnień dla osób niedowidzących i niewidzących – ścieżki prowadzące w budynku i jego otoczeniu, oznaczenia w alfabecie Braille`a, kontrastowe zestawienie kolorystyki wnętrz dworca, a także tablice dotykowe z planem obiektu.

Na dworcu będzie bezpieczniej, gdyż zainstalowano na nim nowoczesne systemy: monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz detekcji i sygnalizacji pożaru. Nowy obiekt, zgodnie z obowiązującymi standardami, został również wyposażony w elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz nowoczesny system informacji głosowej.

ź: Urząd Marszałkowski

 

 

Zmarł motocyklista – ofiara wypadku motocyklowego w Jaworze Górnym

69-cio letni motocyklista, który uczestniczył w popołudniowym wypadku w Jaworze Górnym pow. Dębicki.  Jak wstępnie ustalono, mężczyzna poruszał się na motorze wraz ze znajomymi w peletonie, nagle zjechał na przeciwległy pas uderzając przy tym w pojazd osobowy marki BMW.

Poszkodowany mężczyzna z poważnymi obrażeniami został  przetransportowany do szpitala. Niestety mężczyzna po długiej walce o życie zmarł.

Roje pszczół zostaną zasiedlone już w najbliższych dniach na dachu Galerii Rzeszów

Od 23 czerwca br. pszczoły mogą legalnie zamieszkać na terenie ścisłego centrum naszego miasta. Rada Miasta Rzeszowa wyraziła zgodę na prowadzenie hodowli pszczoły miodnej na obszarach, gdzie do tej pory nie było to możliwe. To ważna decyzja bo miejskie pszczelarstwo popularyzuje idee tworzenia zielonych wysp w centrach dużych miast i terenach zurbanizowanych, a także koncepcje powrotu do natury i szeroko rozumianej edukacji ekologicznej.

Pierwsze rzeszowskie ule zasiedlone zostaną już w najbliższych dniach na dachu Galerii Rzeszów. Nie bez znaczenia jest wybór miejsca usytuowania „PASIEKI W SERCU MIASTA”, w legendarnym punkcie Rzeszowa, w jego ścisłym centrum. „Z wielkim zaangażowaniem włączyliśmy się w projekt budowy pierwszej  pasieki w ścisłym centrum Rzeszowa, oddając do dyspozycji najbardziej widokową część dachu Galerii Rzeszów oraz tworząc dla pszczół przyjazne, zielone środowisko najbardziej zbliżone do ich naturalnego” – mówi Robert Podkulski z Galerii Rzeszów, Partner projektu „PASIEKA W SERCU MIASTA”.

fot. Galeria Rzeszów

 

Tragiczny wypadek na budowie w Rzeszowie

Dziś rano około godziny 8:00 na terenie budowy wieżowca przy ul. Bałtyckiej w Rzeszowie miał miejsce tragiczny wypadek.

Dwoje mężczyzn w wieku 29 i 42 lat, pracując tam przy rozbiórce rusztowania, spadło z wysokości 11 piętra. Obaj zginęli na miejscu. Obecnie służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Narazie przyczyny wypadku nie są znane.

Mężczyzna pożegnał się z najbliższymi i poszedł się zabić! Pomogli policjanci

Policjanci odnaleźli mężczyznę, który chciał targnąć się na swoje życie. 54-latek, pożegnał się z rodziną, po czym wyszedł z domu. Dzięki szybkiemu przekazaniu informacji na Policję i sprawnemu działaniu funkcjonariuszy, mężczyzna w porę trafił pod opiekę lekarzy.

Wczoraj rano, dzielnicowy z Grodziska Dolnego został poinformowany przez kobietę, że jej mąż pożegnał się z rodziną i wyszedł z domu. Funkcjonariusze szybko przystąpili do działania. Dotarli do matki 54-latka, gdzie ustalili, że był u niej chwilę wcześniej. Z nią również się pożegnał i odszedł polną drogą w kierunku sąsiedniej miejscowości.

Policjanci skontrolowali miejsca, w których często przebywał 54-latek. W miejscowości Dębno zauważyli poszukiwanego. Mężczyzna siedział na poboczu. Został przekazany załodze karetki pogotowia.