Czy zatem dziś obowiązujące już przepisy mogą być wystarczające w tym względzie?

Według zapytanych ekspertów z portalu Szukampracy.pl – portal udostępniajacy oferty pracy, okazuje się, że nie jest to niemożliwe. Zgodnie bowiem z kodeksem pracy to regulaminy pracy określają porządek w zakładzie pracy, który należy rozumieć szerzej (nie tylko dbanie o powierzanie zadań pracowniczych, ale też reguły i wymogi bycia na terenie przedsiębiorstwa, współżycia społecznego, jak i wykonywania obowiązków.

Inne z kolei przepisy kodeksu pracy przewidują konieczność współdziałania pracownika z zatrudniającym w zakresie bhp. A skoro pracodawca ma za zadanie dbać o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie firmy, to pracownik posiada obowiązek współpracować z pracowdawcą, również w czasie kontroli.

Idąc dalej tym tropem należy zauważyć, iż pracodawca w zakresie bhp wykonuje funkcje publiczne, będąc odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, realizując to poprzez między innymi regulamin pracy. Zatem chcąc zmieniać przepisy powinno się raczej określić prawo pracodawcy do kontrolowania osób trzecich, których regulamin pracy nie obejmuje, a które mogą spowodować chociażby wypadek w danym przedsiębiorstwie.

Czego zatem należy oczekiwać w najbliższym czasie?

Według specjalisty ds. prawa pracy z portalu Serwis Rekrutacyjny, wątpliwości interpretacyjne są obecnie na tyle duże, iż spodziewać się należy, że bez nowelizacji przepisów się nie obędzie. Można więc rozważyć wprowadzenie przepisów na podobieństwo tych dotyczących monitoringu w miejscu pracy. Zasady i sposób sprawdzania czy pracownicy są pod wpływem alkoholu czy środków odurzających powinny być określone w regulaminie firmy, w porozumieniu z reprezentantami pracowników.

Testowanie trzeźwości nie jest bowiem uzasadnione w każdym przypadku. Przepisy bowiem mogłyby określać wszystkie możliweryzyka, które wymagają kontroli zdolności zatrudnionego do wykonywania pracy. Natomiast doprecyzowanie samego mechanizmu weryfikacji winno być unormowane w regulaminach pracy.

Jednocześnie przepisy winny określać narzędzia, które mógłby zastosować pracodawca przy weryfikacji zatrudnionych pracowników. Generalnie rzecz biorąc powinny one być takie, by uprawdopodabniały one podejrzenia pracodawcy, ale z drugiej strony nie ingerowały zbytnio z jego prywatność.

Podsumowując, z uwagi na wprowadzoną w życie nowelizację kodeksu pracy związaną z RODO, jak i stanowisko UODO, profilaktyczne badanie trzeźwości pracowników stało się nie lada problemem dla pracodawców. A są branże, w których jest ono wręcz niezbędne, by nie powodować zwiększania zagrożenia zaistnienia wypadku. Stąd też zmiana bądź też dodatkowe uregulowanie tej kwestii wydaje się niezbędne w najbliższym czasie.