Strona główna WIADOMOŚCI Aktualna sytuacja po powodziach – wojewoda zapowiada pomoc

Aktualna sytuacja po powodziach – wojewoda zapowiada pomoc

0

Wczoraj w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa wojewody Ewy Leniart. W briefingu uczestniczyli również podkarpacki  komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec, dyrektor  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Małgorzata Wajda oraz szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie płk Mariusz Stopa.


Jak powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, przedmiotem posiedzenia WZZK była analiza sytuacji, w jakiej znalazło się województwo w następstwie intensywnych opadów deszczu, które w krótkim czasie spowodowały wystąpienie z koryt cieków wodnych i potoków, powodując liczne, nagłe podtopienia. Skutki dotknęły 7 powiatów – w piątkowych ulewach ucierpiały powiaty: przeworski, przemyski, rzeszowski oraz łańcucki , natomiast w sobotnich: jasielski, krośnieński i brzozowski.Podtopionych zostało kilkaset budynków i obiektów, w tym mieszkalnych, gospodarczych oraz użyteczności publicznej. Wystąpiły szkody w infrastrukturze drogowej i mostowej. Wojewoda podkreśliła, że pomoc dla poszkodowanych rodzin została uruchomiona niezwłocznie. W sumie wojewoda otrzymała już – na podstawie dwóch decyzji Ministra Finansów – łączną kwotę 8 922 000 zł zabezpieczenia finansowego z przeznaczeniem na pierwsze pilne potrzeby dla poszkodowanych osób w wyniku ulewnych deszczy i powodzi. Do tej pory miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej złożyły do wojewody podkarpackiego wnioski na łączną kwotę 5 990 000 zł dla 1 024 rodzin. Wszystkie zgłoszone kwoty zostały pozytywnie zweryfikowane, a środki przelane na konta gmin. W tej chwili lokalne samorządy powołują komisje, które będą szacować straty po to, aby mogły być uruchamiane kolejne zasiłki w kwocie do 200 tys. zł na remont budynków, które zostały zniszczone podczas powodzi. Wojewoda podziękowała wszystkim służbom zaangażowanym w działania związane z likwidacją skutków intensywnych opadów deszczu na Podkarpaciu, w tym strażakom PSP i ochotnikom, siłom zbrojnym RP, w tym Wojskom Obrony Terytorialnej oraz wojskom inżynieryjnych, samorządowcom i wszystkim, którzy są zaangażowani w pomoc poszkodowanym.
Zaangażowanie straży pożarnej podsumował komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec. – Działaniami objęto 7 powiatów, 29 miejscowości. Do chwili obecnej otrzymaliśmy prawie 2 tys. zgłoszeń. Łącznie w działaniach przeciwpowodziowych wzięło udział ponad 1 tys. strażaków zawodowych i ponad 10, 5 tys. strażaków ochotników.  Dodatkowo Komendant Główny PSP zadysponował trzy kompanie przeciwpowodziowe z województw małopolskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. Łącznie ewakuowaliśmy 155 mieszkańców.  W tej chwili koncentrujemy się na działaniach porządkowych, pompujemy wodę z budynków, udrażniamy przepusty, szczególnie w okolicach mostów, jesteśmy w pełnej gotowości – podkreślił komendant.O działaniach Wód Polskich mówiła dyrektor RZGW Małgorzata Wajda. – Łącznie na terenie naszego regionu wodnego doszło do blisko 180 uszkodzeń infrastruktury wodnej. Trwa identyfikacja szkód, współpracujemy z wojskiem, strażą pożarną  i samorządami. Dziękujemy za wszelkie wsparcie – powiedziała Małgorzata Wajda.
O zaangażowaniu wojska mówił podczas konferencji szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Mariusz Stopa. 26 czerwca br., na wniosek wojewody podkarpackiego do ministra obrony narodowej, aktywowane zostało Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe „PODKARPACIE”. Od godzin wieczornych zespoły zadaniowe wojsk inżynieryjnych realizowały zadania ewakuacji ludzi i sprzętu, udrażniania szlaków komunikacyjnych oraz odbudowy zniszczonej infrastruktury, w ścisłej współpracy z jednostkami samorządowymi w poszkodowanych miejscowościach. Od samego początku w akcji uczestniczą wojska obrony terytorialnej, realizując zadania wsparcia lokalnej społeczności w poszkodowanych rejonach. Łącznie w akcji przeciwpowodziowej bierze udział ponad 500 żołnierzy oraz 74 jednostki sprzętu wojskowego.

Poprzedni artykułEskortowali rodzącą kobietę. Zdążyli na czas do szpitala
Następny artykułPijany pojechał po lody…