Strona główna TURYSTYKA "Akcja Lato 2017"- masa mandatów, jeden lokal zamknięty. Podsumowanie kontroli sanepidu na...

"Akcja Lato 2017"- masa mandatów, jeden lokal zamknięty. Podsumowanie kontroli sanepidu na Podkarpaciu

0
Reklama

Na terenie województwa podkarpackiego w okresie od 01.05.2017 r. do 31.08.2017 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła 1440 kontroli sanitarnych obiektów żywnościowo – żywieniowych.


Skontrolowano:

 • 326 restauracji,
 • 86 barów,
 • 63 stołówki,
 • 341 zakładów małej gastronomii,
 • 49 wytwórni ciast i lodów,
 • 97 automatów do produkcji lodów,
 • 478 innych obiektów żywnościowo-żywieniowych (sklepy, place targowe, domy weselne, środki transportu, punkty gastronomiczne).

W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono m. in. niżej wymienione uchybienia:

Reklama
 • środki spożywcze po upływie terminu przydatności do spożycia/daty minimalnej trwałości,
 • zniszczony sprzęt produkcyjny i urządzenia chłodnicze,
 • zły stan techniczny pomieszczeń (zniszczone sufity, ściany, brudne z odpryskami farby; podłogi z ubytkami i pęknięciami),
 • brak czystości i porządku w pomieszczeniach (składowany zbędny, nieużytkowany sprzęt, ogólny nieporządek, pomieszczenia nie są sprzątane na bieżąco),
 • brak wyniku badania wody,
 • brak zapisów wynikających z systemu HACCP oraz brak  realizacji procedur opartych na zasadach systemu HACCP,
 • brak  informacji dla konsumentów o obecności substancji lub produktów wywołujących alergię lub reakcje nietolerancji w produkowanych wyrobach,
 • wbijanie w środki spożywcze (wędliny, przetwory mięsne, sery żółte) cen umocowanych na „szpikulcach”, metalowych drutach (zanieczyszczenie żywności, skrócenie okresu przydatności do spożycia),
 • opakowania jednorazowego użytku ( do pakowania żywności) niewłaściwie przechowywane, narażone na zanieczyszczenia,
 • nie przestrzega się segregacji odzieży ochronnej od osobistej pracowników,
 • brak orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu,
 • brak możliwości identyfikacji środków spożywczych,
 • brak wyposażenia przy umywalce do mycia rąk,
 • personel nie posiada odpowiedniej odzieży roboczej,
 • środki spożywcze przechowywane niezgodnie z deklaracją producenta,
 • pomieszczenia wykorzystywane niezgodnie z ich przeznaczeniem, krzyżowanie dróg czynności „czystych” i „brudnych”
 • nie dokonuje się dezynfekcji jaj,
 • niewłaściwa temperatura przechowywania środków spożywczych wymagających chłodzenia,
 • brak zgodności z wymaganiami rozporządzenia Komisji (WE) NR 2073/2005  z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych  (Dz. U. L 338 z 22.12.2005r. str. 1 z późn. zm.),

W zakładach, w których stwierdzono zły stan sanitarno-porządkowy lub inne nieprawidłowości 175 osób winnych stwierdzonych zaniedbań ukarano grzywnami w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 33 750 zł. Wydano 31 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie usterek technicznych oraz 1 decyzja o unieruchomieniu zakładu. Do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego skierowano 7 wniosków o wymierzenie kary pieniężnej w związku z naruszeniem art. 103 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 1 sprawę skierowano do sądu.

źr.: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, foto: Pixabay 

Reklama
Poprzedni artykułPromocja PLL LOT. Tanie bilety na loty do Azji, po Europie i do USA
Następny artykułXVII Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi