5 października na Cmentarzu Wojennym w Dukli rozpoczęły się uroczystości upamiętniające jedną  z najkrwawszych bitew II wojny światowej. W obchodach operacji karpacko-dukielskiej (znaną także jako operacja dukielsko-preszowska i bitwa o Przełęcz Dukielską) wzięli udział przedstawiciele samorządów i organizacji z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy i Rosji.

Gości powitał burmistrz Dukli Andrzej Bytnar. W imieniu rady Powiatu Krośnieńskiego głos zabrał przewodniczący rady Kazimierz Gładysz.

– Dolina Śmierci to dla nas nie tylko nazwa topograficzna ale jeden z węzłów naszej świadomości. Tradycja Polska osadzona w normach chrześcijańskich każe nam szanować poległych i zamordowanych. Nakazuje nam też przechowywać i przekazywać o nich pamięć. Każe z czcią i pokorą stanąć wobec każdej śmierci. Społeczeństwo polskie oddaje dziś należny szacunek i cześć pochowanym tu żołnierzom wszystkich narodowości. To właśnie tu – na dukielszczyźnie – rozegrała się jedna z najkrwawszych operacji II wojny światowej – mówił Kazimierz Gładysz.

Przybyłe delegacje władz, mundurowych i organizacji kombatanckich złożyły wieńce pod Pomnikiem Żołnierza. Uroczystości zakończyły się modlitwą i złożeniem kwiatów pod Krzyżem Pojednania.

Bitwa o Przełęcz Dukielską, była największą bitwą górską w Polsce podczas II Wojny Światowej. 73 lata temu w Beskidzie Niskim, po obu stronach dzisiejszej granicy polsko-słowackiej, Armia Czerwona przypuściła atak na wojska III Rzeszy. Operacja dukielsko-preszowska trwała prawie trzy miesiące, zginęło w niej lub zostało rannych blisko 200 tysięcy żołnierzy.

Fot. KMP Krosno