W związku z intensywnymi i  długotrwałymi opadami deszczu na terenie woj. podkarpackiego IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne 3 stopnia dla całego województwa.

IMGW wydał ostrzeżenie hydrologiczne 3 stopnia dla całego województwa do godz. 12.00 dnia 24 maja br. Spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich w zlewniach: Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka i przekroczonych stanach ostrzegawczych, a w dalszej kolejności także stanów alarmowych. Aktualne przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych na ogół będą się utrzymywać. Na Wiśle zostaną przekroczone stany ostrzegawcze.

W ciągu ostatnich dwóch dni , w wyniku intensywnych opadów deszczu i utrudnionego spływu wód z obszarów równinnych doszło do podtopień 560 budynków – w szczególności na terenie powiatów położonych w zlewni Wisłoki tj. pow. mieleckiego, kolbuszowskiego i dębickiego. W kilku przypadkach prowadzona była ewakuacja. W ostatniej dobie odnotowano ponad 772 interwencji jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Działania straży polegały przede wszystkim na pompowaniu wody z zalanych piwnic, budynków oraz posesji, udrażnianiu zatkanych przepustów drogowych, ograniczaniu rozlewisk poprzez układanie worków z piaskiem. Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach dębickim – 139, mieleckim- 125, kolbuszowskim -121, ropczycko-sędziszowskim -102, jasielskim 71 i rzeszowskim 53. Najgorsza sytuacja nadal występuje w powiecie mieleckim. Powstała w prawym wale Potoku Wadowickiego 30-sto metrowa wyrwa spowodowała podtopienie miejscowości Wadowice Dolne.

Państwowy Instytut Badawczy wydał również ostrzeżenia meteorologiczne 2 stopnia dla 6 powiatów i 1 stopnia dla 19 powiatów.

Na terenie województwa podkarpackiego obowiązują do godz. 18.00  ostrzeżenia wydane przez IMGW dot. silnego deszczu z burzami:

  • meteorologiczne 2 stopnia dla 6 powiatów (jasielski, krośnieński, m. Krosno, sanocki, leski, bieszczadzki). Prognozowana wysokość opadów miejscami od 50 mm do 90 mm.
  • meteorologiczne 1 stopnia dla pozostałych 19 powiatów środkowej i północnej części województwa. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 30 mm do 50 mm.

Aktualna i prognozowana sytuacja na rzekach przedstawia się następująco:

Na Wisłoce spływ wód powinien odbyć się przy przekroczonych stanach alarmowych. W chwili obecnej na południe od Jasła sytuacja jest ustabilizowana.

Na Wisłoku prognozowany jest odpływ przy przekroczonych stanach ostrzegawczych. Może dojść do podtopień z małych rzek.

Na Sanie prognozowana wysokość opadów nie powinna spowodować groźnych skutków.

Sytuacja na zbiornikach retencyjnych:

  • Besko na Wisłoku – piętrzenie w zakresie 1/4 pojemności rezerwy powodziowej zbiornika.
  • Klimkówka na Ropie –w związku z aktualnie osiągniętą rzędną piętrzenia w Zbiorniku Wodnym Klimkówka wynoszącą 394,66 mnpm , postępując zgodnie z instrukcją gospodarowania wodą  zadysponowano odpływ nieszkodliwy wynoszący 70m3/s poprzez spusty denne.

Aktualna sytuacja w zlewniach tych zbiorników oraz prognozy dają podstawy sądzić, że pojemność rezerw jest wystarczająca w perspektywie 48 godzin, to jest do ustania intensywnych opadów.

  • Solina na Sanie – piętrzenie normalne, dopływ do zbiornika jest mniejszy niż odpływ.

W związku z niekorzystną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną obowiązują:

Alarm przeciwpowodziowy

– powiat dębicki w gminach Czarna i Żyraków

– powiat kolbuszowski

– powiat mielecki gmina Wadowice Górne, gmina Przecław

– na terenie powiatu niżańskiego w gminie Jeżowe

–  powiatu stalowowolskiego – w gminie Bojanów

Pogotowie przeciwpowodziowe

– na terenie powiatu jasielskiego

– powiatu mieleckiego w gminach: Radomyśl Wielki, Mielec, m. Mielec, Przecław i Czermin

– powiatu dębickiego w gminach Jodłowa, Brzostek

– powiatu ropczycko – sędziszowskiego w gminach Ropczyce

– powiatu przeworskiego – w gminie Przeworsk

– powiatu rzeszowskiego – na terenie miasta Rzeszowa

– powiatu jarosławskiego – w gminie Laszki

Aktualne stany wód można monitorować pod adresem:

http://monitor.pogodynka.pl/#map/20.3188,50.0899,8,true,false,1

http://monitor.pogodynka.pl/#map/22.556,49.8696,8,true,false,2

źr. PUW