Strona główna WIADOMOŚCI 100 drzew miododajnych w każdej podkarpackiej gminie

100 drzew miododajnych w każdej podkarpackiej gminie

0
Reklama

Taką inicjatywę ogłosił marszałek Władysław Ortyl, który chce, aby w ten sposób uczcić 100-lecie odzyskania niepodległości oraz poprawić bioróżnorodność roślin na Podkarpaciu. Marszałek zachęcał do tego przedsięwzięcia podczas konferencji poświęconej rolnictwu.


Szanse i wyzwania podkarpackiego rolnictwa i obszarów wiejskich – to temat konferencji, która odbyła się w urzędzie marszałkowskim. Jej organizatorami byli marszałek województwa i wojewoda Ewa Leniart. Obecny był również przewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś, a także radni województwa, przedstawiciele agencji rządowych oraz samorządowcy i rolnicy.
Otwierając spotkanie marszałek Ortyl mówił o konieczności rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, które są dla naszego regionu niezwykle ważne, gdyż – patrząc procentowo – 60 % mieszkańców Podkarpacia stanowią właśnie mieszkańcy wsi. Marszałek podsumował programy realizowane przez samorząd województwa na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Mówił m.in. o Podkarpackim Naturalnym Wypasie, na który w pierwszej edycji w latach 2012-2016 samorząd województwa przeznaczył ponad 10 mln zł. W kolejnej edycji w latach 2017-2020 samorząd wyda na ten cel prawie 11 mln zł.
Jedną z kwestii, które poruszył marszałek były również scalenia gruntów. Ze względu na duże rozdrobnienie gospodarstw, nasz region dysponuje najwyższą kwotą na ten cel w skali całego kraju. Jest to aż 77,5 mln euro, które są dostępne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  W ramach obecnej perspektywy scaleniem ma być objęte ok. 23 tys. ha gruntów.
Marszałek zachęcał też na konferencji, aby lokalne samorządy włączyły się do inicjatywy sadzenia drzew miododajnych, która chce realizować samorząd województwa:

– To jest bardzo dobra inicjatywa. Samorządy mogłyby sadzić aleje, powstałyby skwery nie tylko z drzewami iglastymi. Poprawiłby się krajobraz, a także byłoby to realne wsparcie dla podkarpackiego pszczelarstwa – zachęcał samorządy marszałek, dodając, że w akcję zaangażowany będzie samorząd województwa wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska.

Wojewoda Ewa Leniart przedstawiła gościom konferencji stan prac nad przygotowywaną Strategią rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. W powstającym dokumencie ma się znaleźć m.in. szczegółowa analiza obszarów wiejskich, ich mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń.
W dalszej części konferencji uczestnicy wysłuchali wystąpień zaproszonych gości – przedstawicieli stowarzyszeń, rolniczych agencji rządowych, instytucji okołorolniczych i klastrów.
źr. Podkarpackie.pl

Reklama
Reklama