Zmarł porucznik Bolesław Opałek  prezes Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Rzeszowie.

Pogrzeb Bolesława Opałka odbędzie się jutro (23 stycznia) o godz. 13:30 na Cmentarzu Komunalnym Wilkowyja w Rzeszowie.

 Porucznik Bolesław Władysław Opałek ps. „Żbik” – urodził się 07.04.1925 r. we Lwowie, syn  Mieczysława, znanego lwowskiego bibliofila. Był żołnierzem AK Okręgu Lwów, uczestnikiem akcji „Burza” we Lwowie, żołnierzem kompani „C” Eksterytorialnej Komendy AK Lwów krypt. „Warta” na Rzeszowszczyźnie. Brał udział w wymarszu na pomoc powstańczej Warszawie, na wskutek dekonspiracji jego oddział został otoczony przez NKWD w Wesołej pod Przeworskiem i do stolicy nie dotarł. Choroba wybawiła go od wywózki na Sybir. Całe życie stał na straży pamięci o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich. Dzięki jego staraniom w Rzeszowie na Kościele Św. Krzyża przy ul. 3 Maja znajduje się pamiątkowa tablica  poświęcona lwowskim profesorom, zamordowanym przez Niemców w lipcu 1941 r, w Łańcucie tablica poświęcona wybitnemu dowódcy lwowskiej Armii Krajowej ppłk. Bolesławowi Tomaszewskiemu. Pielęgnował także żołnierską mogiłę w Łubnie, w której spoczywają szczątki jego lwowskiego przyjaciela kpr. pchor. Jerzego Horvatha. Był organizatorem uroczystości upamiętniających ofiary ludobójstwa Polaków na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, którego ukraińscy nacjonaliści dokonali w latach 1943-1948 oraz pomocy na rzecz Polonii we Lwowie. Upamiętniał dzieje Armii Krajowej i swego ukochanego Lwowa w świadomości mieszkańców Rzeszowa i Podkarpacia.
źr. IPN Rzeszów