Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie dokonał zakupu nowoczesnego ambulansu neonatologicznego.

Podstawowym wyposażeniem ambulansu jest specjalistyczny inkubator wraz z kompletem sprzętu medycznego. Na pokładzie nowego Mercedesa Sprintera, dzięki sprzętowi medycznemu najwyższej klasy, mali pacjenci będą mieć zapewnioną opiekę medyczną jak na Oddziale Intensywnej Opieki.

Nowoczesna karetka została zakupiona w ramach projektu „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia «Kobieta i Dziecko» – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna”. Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W województwie podkarpackim stacjonują obecnie dwie tego typu karetki: w rzeszowskim Szpitalu Pro-Familia oraz w Krośnie.