W sobotę 3 lutego dwóch turystów z województwa pomorskiego nielegalnie przekroczyło granicę z Polski na Ukrainę i z powrotem aby zrobić sobie zdjęcia z ukraińskim słupem granicznym. Każdy z nich został ukarany za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom prawa.

Zdarzenie miało miejsce w rejonie służbowej odpowiedzialność Placówki Straży Granicznej w Horyńcu – Zdroju. Mężczyźni w wieku 33 lata i 27 lat, przyjechali w okolice Horyńca na zimowy wypoczynek. Podczas zwiedzania miejscowych zabytków „wpadli” na pomysł aby uwiecznić swój pobyt na terenie przygranicznym robiąc sobie pamiątkowe zdjęcia z ukraińskim słupem granicznym. W tym celu przekroczyli granicę z Polski na Ukrainę i z powrotem. Ponadto, jeden z mężczyzn postanowił wykonać sobie dodatkowe selfie i jeszcze raz przekroczył granicę tam i powrotem.

Obaj turyści usłyszeli zarzut przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisomm prawa, za co zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości po 200 zł.

W tym roku to drugi przypadek, kiedy lekkomyślni turyści zostali ukarani za nielegalne przekroczenie granicy. 24 stycznia obywatel Czech przeszedł z Polski na stronę ukraińską i z powrotem w celach turystycznych. Mężczyzna został ukarany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z Placówki w Stuposianach. W 2017 roku takich osób było 51.

Przypominamy, że niezastosowanie się do zakazu przekroczenia granicy państwowej w miejscach niedozwolonych czy wejście na pas drogi granicznej jest naruszeniem prawa zagrożonym karą grzywny do 500 zł (art. 49a § 1 i 2, art. 54 kodeksu wykroczeń), bądź karą pozbawienia wolności do 3 lat w przypadku przekroczenia granicy przy użyciu przemocy, groźby podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami (art. 264 §2 kk). Ciekawości i niewiedza nie są w tym przypadku żadnym usprawiedliwieniem.

źr. BiOSG